Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Patrascu Horia Vicentiu
Universitatea Al. I. Cuza Iasi, Iasi
Anul Nasterii : 1976
Interese : filosofia emotiei, metafizica, fenomenologie
Detalii (ro) :
I. Carti

Singur printre romani Paralela 45 , 2010 prefata de profesor Dr. Vintilă Mihailescu

Despre urât și alți demoni. Reflecții și exclamații Editura Fundatiei Axis, Iasi, 2005 prefata de prof. dr. Petru Bejan

Sine retractatione, Editura Junimea , Iași, 2000


II. Articole

“Emile Tardieu, la découverte d'un livre inaugural : l'Ennui, étude psychologique”, in Georges Palante et la génération honnie, „Le Grognard Littérature, Idées, Philosophie, Critique, Débats”, France, May 2009
“Experiențe fundamentale ale omului arhaic” în Analele Științifice ale Universității din Craiova, seria Științe Filologice, Limbi Straine Aplicate , Nr. 1-2/2009, ISSN: 1841-8074
„Homo stupidus: prostul ca specie” in Vox Philosophiae Journal, ISSN 2100-0069, Volume I, no.1, 2009
“Despre prejudecată. Note de lectură la Hermeneutica prejudecților de Petru Bejan” in Hermeneia nr. 6, 2006 / “. Revista de Studii si Cercetari hermeneutice, 2006
“Depășirea metafizicii ca metafizică a nimicului. Martin Heidegger” - Analelele Științifice ale Universității “Al. I. Cuza” din Iași, 2004/ , Iasi, Romania, 2004
“Homo anxius. Formele fundamentale ale angoasei intre filosofie si psihologie” in Revista de Filosofie
“Acedia sau așteptarea suspendată” în Analele Științifice ale Universității “Spiru Haret”, seria Filosofie, 2009
“Stefan Afloroaei – On Metaphysics Nowadays” in The Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science (peer-reviewed), 2009


III. Recenzii
„Stefan Afloroaei: Despre metafizică în lumea de azi” în Revista Vox Philosophiae, ISSN 2100-0069, Volume I, no. 1, 2009 ISSN 2100-0069
„Fenomenologia nesimțirii. Reflecții pe marginea unui ghid.” Revista Vox Philosophiae, ISSN 2100-0069, Volume 1, no. 1, 2009 ISSN 2100-0069
„Un metafizician al zilelor noastre” în Idei în dialog, anul V, nr. 4 (55), aprilie, 2009
„Înainte de răul secolului XX” Idei în dialog, anul V, nr. 5 (56), mai, 2009
„Homo anxius” în Idei în dialog, anul V nr. 8 (59), august, 2009
“Ghidul leneșului” Recenzie la Ghidul leneșului Mic tratat pentru leneșii rafinați de Tom Hodkinson în Oglinda literară nr. 60, decembrie, 2006
„Ortodoxia ca filodoxie. După Iisus Hristos de Vassilis Alexakis” în Analele Științifice ale Universității “Spiru Haret”, seria Filosofie

IV. Alte articole
“Mocirla românească” in Luceafărul no. 14-15/2008
“Primarul și moartea” in Curierul Atenei no 329/2008,
“Bacul lui Charon” in Curierul Atenei, no 330/2008
“Drepturile rromului” in Curierul Atenei, no 331/2008
“Aerul hrănitor al Greciei” in Curierul Atenei, no 332/2008
“România zoocrată” in Curierul Atenei, nr. 333/2008
“Elada - mon amour. Note de călătorie in Oglinda literară no. 68, August, 2007
“Despre prejudecată” in Oglinda literară nr. 63-68 March –June 2007Detalii (en) :

I. Books

Alone among Romanians, Paralela 45 Publishing House, 2010 (preface by Professor Dr. Vintilă Mihailescu

On spleen and other demons. Reflections and Exclamations, AXIS FOUNDATION Publishing House, Iași, 2005, Preface by prof. dr. Petru Bejan

Sine retractatione, a novel, Junimea Publishing House, Iași, 2000


II. Articles in Journals

“Emile Tardieu, la découverte d'un livre inaugural : l'Ennui, étude psychologique”, in Georges Palante et la génération honnie, „Le Grognard Littérature, Idées, Philosophie, Critique, Débats”, France, May 2009
“Fundamental Experiences of the Archaic Man”, in Annals of University of Craiova, Philological Studies, Applied Foreign Languages, Nr. 1-2/2009, ISSN: 1841-8074
“Homo stupidus. The Fool as a Species”, in Vox Philosophiae Journal, ISSN 2100-0069, Volume I, no.1, 2009
“On Prejudice. Lecture Notes on Petru Bejan’s The Hermeneutics of Prejudices”, Hermeneia. Revista de Studii si Cercetari hermeneutice (international review), 2006
“The overcome of metaphysics as metaphysics of nothingness. Martin Heidegger”, The Scientific Annals of Al.I Cuza University, Iasi, Romania, 2004
“Homo anxius. The fundamental forms of anguish” in The Philosophy Journal, The Romanian Academy Institute of Philosophy, Bucharest, 2009
“Acedia or the Suspended Awaitening” in The Annals of Spiru Haret University, Philosophy Series, 2009
“Stefan Afloroaei – On Metaphysics Nowadays” in The Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science (peer-reviewed), 2009


III. Reviews
„ Stefan Afloroaei: On Metaphysics Nowadays”, Vox Philosophiae Journal Volume I, no. 1, 2009 ISSN 2100-0069
/“Phenomenology of Insensibility”, Vox Philosophiae Journal Volume 1, no. 1, 2009 ISSN 2100-0069
“A Metaphysician Nowadays” in Idei în dialog, anul V, nr. 4 (55), aprilie, 2009
/“Before the Evil of the 20th Century”, Idei in dialog Review anul V, nr. 5 (56), mai, 2009
„Homo anxius” in Idei în dialog, anul V nr. 8 (59), august, 2009
“The Lazyman’s Guide”, Oglinda Literara, 2006 nr. 60, decembrie, 2006
“Stefan Afloroaei – On Metaphysics Nowadays” în Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Filosofie / Annals of Al. I. Cuza University, Philosophy

IV. Other Publications
“The Romanian Mire” in Luceafărul no. 14-15/2008
“The Mayor and the Death” in Curierul Atenei no 329/2008,
“Charon’s Baccalaureate” in Curierul Atenei, no 330/2008
“Rrome’s Rights” in Curierul Atenei, no 331/2008
“The Satious Air of Greece” in Curierul Atenei, no 332/2008
“Zoocratic Romania” in Curierul Atenei, nr. 333/2008
“Elada – mon amour. Traveler’s Notes”, in Oglinda literară no. 68, August, 2007
“On Prejudice” in Oglinda literară nr. 63-68 March –June 2007

Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon