Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Dezvoltarea capacitații de inovare și creșterea impactului cercetării prin programe post-doctorale

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași a demarat un proiect prin care 80 de cercetători post-doctorali vor fi sprijiniți în activitatea de cercetare la nivel avansat. Proiectul "Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării prin programe post-doctorale" se va desfășura pe o perioadă de 3 ani.

Valoarea proiectului 20 941 500 lei

Se estimează că proiectul va conduce la creșterea competitivității cercetării postdoctorale și a vizibilității cercetării universitare, depășindu-se dificultățile de atragere și motivare a tinerilor doctori pentru a-și dezvolta o carieră în activitatea de cercetare în domenii de vârf.

Numărul de cercetători finanțați80

Activitățile specifice se vor concretiza, între altele, în 60 de cursuri și ateliere de lucru, 80 de stagii de cercetare/documentare postdoctorală/mobilități externe/interne ale cercetătorilor , 1 workshop cu participarea unor editori de reviste cotate ISI, 2 sesiuni de formare pe tematica egalității de gen și dezvoltare durabilă. Valoarea bursei este echivalentul a 1000 euro/lună.

CALENDAR
Etapa I
17-21 maiÎnscriere
24-31 maiConcurs
1-4 iunieContestații, afișarea rezultatelor
Etapa a II-a
10-15 iunieÎnscriere
18-25 iunieConcurs
28-30 iunieContestații, afișarea rezultatelor
Etapa a III-a
3-13 septembrieDepunerea dosarelor
14-17 septembrieConcurs - selecția candidaților
18-21 septembrie Contestații, afișarea rezultatelor
Etapa a IV-a
24 - 27 septembrieDepunerea dosarelor
28 septembrieConcurs - selecția candidaților
29 septembrieContestații, afișarea rezultatelor

Criterii generale pentru selecția grupului țintă

Criterii de eligibilitate

 • Doctoratul susținut public înainte de 31 martie 2010, data încheierii contractului de finanțare cu AM-POSDRU.

În cazul candidaților al căror dosar pentru acordarea titlului de doctor se află în faza de analiză la MECTS, este necesară declarația pe proprie răspundere privind completarea actelor din dosarul de concurs cu copia după Ordinul Ministrului - până la data de 1 iulie 2010.

 • Vârsta de maximum 40 de ani, împliniți în 2010.
 • Cetățenia unui stat membru al UE.

Criterii de performanță în perioada derularii proiectului post-doc:

Publicații științifice: conform cerintelor si angajamentelor de la fiecare Departament de cercetare

Lucrări științifice prezentate: comunicări în domeniul temei de cercetare la manifestări științifice din străinătate sau din țară, conform cerintelor si angajamentelor de la fiecare Departament de cercetare;

Raport științific (Progress report) la fiecare 6 luni și Raport de cercetare cumulativ final,

avizat de coordonatorul științific. 

Observatii:

- Cercetătorul post-doc va publica toate lucrarile științifice din tematica programului post-doc,

sub afilierea Universității "Alexandru Ioan Cuza"; se va menționa explicit, în Acknowledgements, sursa de finanțare - proiectul POSDRU.

- Publicațiile vor fi raportate cu precădere numai la acest program. În cazul raportării

multiple, numărul necesar de publicații pentru raportare se va mări corespunzător. 


Alte obligații (pe durata derularii proiectului)

- Minimum o aplicație depusă pentru finanțarea unui proiect de cercetare în cazul în care vor

exista competiții naționale sau internaționale pe tematici înrudite;

- Cercetătorul post-doc va participa la cursuri de formare și specializări în țară sau în

străinătate, în domeniul temei de cercetare (din alte surse de finanțare);

- Cercetătorul post-doc va fi o prezență activă în comunitatea științifică și academică a

instituției, va participa la seminarii ale grupurilor de cercetare, prezentări de teze de doctorat,

conferințe și workshopuri naționale și internaționale din Universitate, îndrumare de doctoranzi și studenți, sub coordonarea conducătorilor de doctorat. 

Criteriile specifice

și grilele de evaluare vor fi postate pe site-urile Departamentelor de cercetare ale fiecarei facultati si la Departamente interdisciplinare. 

Etapa a IV-a urmează să se desfășoare în perioada 21 - 30 septembrie 2010, după următorul calendar:

21 - 23 septembrie Promovarea proiectului
24 - 27 septembrie Depunerea dosarelor
28 septembrie Concurs - selecția candidaților
29 septembrie Contestații, afișarea rezultatelor
30 septembrie Semnarea contractelor de cercetare

În etapa a IV-a a concursului pentru selecția membrilor grupului țintă sunt scoase la concurs cele 4 locuri rămase neocupate în urma celor trei etape anterioare. Repartizarea pe departamente a cercetătorilor se va face la 30 septembrie, în funcție de rezultatele concursului (fără o alocare inițială pe departamente).

Nota: Candidatii interesati sunt invitati sa consulte periodic continutul informatiilor actualizate. 

DocumenteParteneri

 • Parteneri naționali
  • Universitatea București
  • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
  • Universitatea de Vest Timișoara
  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor București - Magurele
 • Parteneri internaționali
  • Universitatea Konstanz, Germania
  • Universitatea Friedrich Schiller din Jena, Germania
  • Universitatea de Tehnologie din Eindhoven, Olanda
  • Universitatea din Groningen, Olanda
  • Universitatea Karl-Franzens din Innsbruck, Austria
  • Universitatea din Poitiers, Franța

Proiectul "Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării prin programe post-doctorale" se încadrează în Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU, axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.5 "Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării".
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon